Adrian Schillemans

hetzelfde En anders

Adrian Schillemans is reeds vier jaar bezig met fotografie; in de eerste plaats vertrokken vanuit de analoge reportage en documentaire fotografie om dan digitaal door te stromen en er een eigenzinnige beeldvorming op na te houden.
Enerzijds is de fotografie intiem van aard. Met intiem wordt bedoeld dat in het ‘externe decor’ geen ‘bewuste’ aanpassingen aangebracht worden; fysieke ingrepen, instructies en dergelijke bij de moment van opname.
Anderzijds heeft zich een onderzoek ontwikkeld meer naar de eigenlijke (men zou kunnen zeggen meer abstracte) eigenschappen van fotografie; structurele beeldvorming, de rol daarin van licht en zijn eigenschappen, optiek en tijd.

De beelden zijn op vele niveaus hetzelfde en anders. De zoektocht naar de spanning tussen hetzelfde en anders zijn sluipt door de beelden via de opstelling als fotograaf in bepaalde situaties, tot nuances die in het licht zelf zitten waarmee soms ‘getekend’ wordt. Merk op dat het woord tekenen hier meer een ideaalbeeld ontsluit. Een sehnsucht van de experimenteel. De beelden hebben dan ook van ‘geen’ nabewerking in bepaalde gevallen tot een ‘transfiguratieve’ nabewerking in andere gevallen ondergaan, hoewel het ‘tekenen’ vaak ook niet bij de nabewerking maar veeleer op de moment van opname gebeurd.

← Back