Anton Claeys

Anton Claeys is al enkele jaren bezig met kunst in het algemeen. Hij is begonnen met fotografie waarin hij voornamelijk portretten maakte van mensen die hij tegenkwam op straat. Deze beelden hadden ofwel een zeer romantisch ofwel een zeer misantropisch gehalte.

Alvorens en gedurende hij fotografie beoefende was zijn tweede passie tekenen.
Voor hem was het de bedoeling om zichzelf te kunnen ontdekken door zijn tekeningen, door zijn inkttekeningen als Rorschach-testen te aanschouwen. Hij zag er iets in en probeerde dit dan zo nauwkeurig mogelijk uit te werken.

Zowel de fotografische als de Rorschach experimenten zijn grotendeels afgerond. Op dit moment is hij bezig met een reeks zelfportretten. Doorheen deze zelfportretten gaat hij steeds op zoek naar nieuwe mediums en technieken, met daarbij ook altijd een andere inspiratie uit de kunstgeschiedenis. Zo kunnen we louter expressionistische werken zien, met daartegenover zeer abstracte. Zijn werk typeert hij als zelf-destructief narcisme.

← Back